www.bystrom.eu

Välkommen
S O N Y
H O B B Y
D A T A / I T
P o r t a r
O r d l i s t a
K o m m a n d o n
W w w - t i p s
B a t f i l e r
X C O P Y
A n t i v i r u s
F O T O G R A F E R I N G
S Ä L J E S
R E C E P T
G Ä S T B O K
A U D I
V Ä D E R
D I V L Ä N K A R

Ex. Backup av alla filer i en mapp till en specifik mapp.

 

  • Skapa en bat fil med text editor Ex. backup.bat
  • Skriv in xcopy "och sökvägen till mappen med innehållet följt av

    sökvägen till destinationen där man vill lägga denna backup. Se exempel nedan"

xcopy c:\program\storecontrolpc32\*.* d:\storecontrolpc32 /y

 

Copyright (C) 2004
Senast uppdaterad
2009-08-13 06:12