www.bystrom.eu

Välkommen
S O N Y
H O B B Y
D A T A / I T
F O T O G R A F E R I N G
S Ä L J E S
R E C E P T
G Ä S T B O K
A U D I
V Ä D E R
D I V L Ä N K A R

    OBD koder för nya klimatanläggningen

KlimatpanelOBD = On Board Diagnostics, alltså ett inbyggt

diagnostiksystem där man kan läsa ut information och eventuella felkoder ur bilens felminne. Detta fungerar i alla bilar som har den nyare klimatanläggningen av typen som bilden till vänster visar.


Ändra måttstorlek på yttertemperaturmäteraren:

Tryck in - och håll intryckt - återcirkulationsknappen (längst ned till höger)
Tryck på "plusknappen" för temperaturinställningen. Nu skiftar visningen mellan grader Celsius och Fahrenheit på både klimatanläggningen och på instrumenpanelen.


Aktivera felavläsningsläge:
Tryck in - och håll intryckt - återcirkulationsknappen (längst ned till höger)
Tryck på "pil upp"-knappen för luftflödesinställningen längst upp till höger. Displayen ska nu visa "1c", vilket betyder Kanal 1 (c = channel).


Läsa av de olika kanalerna:

Displayen kommer nu att visa ett nummer - en "Kanal", och det finns 61 olika kanaler tillgängliga. Varje kanal innehåller ett värde, tabellen här visar en lista över alla kanaler och vad de betyder.

För att visa innehållet i en kanal, tryck på återcirkulationsknappen.
För att gå vidare till nästa kanal, tryck "plusknappen" för temperaturinställningen.
För att gå till föregående kanal, tryck "minusknappen" för temperaturinställningen.
För att avsluta felavläsningen, slå av tändningen, eller tryck på knappen "AUTO".
I tabellen kan du läsa ut innehållet (värdena) och funktionerna i de olika kanalerna.

Copyright (C) 2004
Senast uppdaterad
2009-08-13 06:12