Kanal Förklaring
1 Systemfel. Se tabellen här!
2 Innertemperatur från sensorn i taket (digital värde)
3 Innertemperatur från sensorn i instrumentpanelen (digital värde)
4 Friskluftstemperatur från sensorn i friskluftsintaget (digital värde)
5 Yttertemperatur från sensorn i bilens front (digital värde)
6 Yttertemperatur (digital värde)
7 Temperatur på luften vid frisktluftsfläkten (digital värde)
8 Aktuellt värde för positionen på temperaturregulatorns klaff (potentiometervärde)
9 Deltavärde för positionen på temperaturregulatorns klaff
10 Specificerat värde till temperaturregulatorns klaffmotor
11 Aktuellt värde på potentiometern till centralklaffens motor
12 Specificerat värde till centralklaffen
13 Aktuellt värde på potentiometern till golv- och defrosterklaffens motor
14 Specificerat värde till golv- och defrostklaffen
15 Aktuellt värde på potentiometern till luftflödesmotorn
16 Specificerat värde till luftflödesmotorn
17 Bilens hastighet (km/h)
18 Aktuell spänning till fläktmotorn (Volt)
19 Specificerad spänning till fläktmotorn (Volt)
20 AC kompressor spänning voltage (Volt)
21 Antal inträffade spänningsfal
22 Position på kylsystemets övertrycksventil
23 Antal cykler på kylsystemets övertrycksventil
24 Antal cykler på ventilerna (oklart vilka...)
25 Kick-down sensor, analogt/digitalt värde
26 Motorns kylvätskevarning, analogt/digitalt värde
27 Kodvärde
28 Motorns varvtal (RPM)
29 AC kompressorns varvtal per minut (motsvarar motorns varvtal x 1.28)
30 Mjukvaruversion
31 Displaytest (alla segment på klimatanläggningen tänds)
32 Felräknare - temperaturregulatorns potentiometer
33 Felräknare - centralklaffens potentiometer
34 Felräknare - golv- och defrosterklaffens potentiometer
35 Felräknare - luftflödesklaffens potentiometer
36 Positionssensor för temperaturregulatorns klaff - ändläge "kallt"
37 Positionssensor för temperaturregulatorns klaff - ändläge "varmt"
38 Positionssensor för centralklaffen - ändläge "kallt"
39 Positionssensor för centralklaffen - ändläge "varmt"
40 Positionssensor för golv- och defrostklaffen - ändläge "kallt"
41 Positionssensor för golv- och defrostklaffen - ändläge "varmt"
42 Positionssensor för luftflödesklaffen - ändläge "kallt"
43 Positionssensor för luftflödesklaffen - ändläge "varmt"
44 Bilens bruksräknare. Visar hur många gånger bilen startats.
45 Kalkylerad innertemperatur
46 Aktuell yttertemperatur, filtrerad, för luftreglering
47 Aktuell yttertemperatur, ofiltrerad, i grader Celsius
48 Yttertemperatur, ofiltrerad
49 Felräknare för hastighetsmätaren.
50 Vilotid i minuter (tid sedan tändningen slogs av senast)
51 Motorns kylvätsketemperatur i grader Celsius
52 Fel eller orsaker som gör att AC kompressorn stänger av sig. Feltyp kan läsas ut i denna tabell.
53 Fel eller orsaker som gör att hela eller delar av klimatanläggningen inte fungerar. Feltyp kan läsas ut i denna tabell.
54 Kontrollkaraktäristik
55 Aktuell yttertemperatur i grade C eller F beroende på hur klimatanläggningen är inställd
56 Innertemperatur i grader C från sensorn i taket
57 Innertemperatur i grader C från sensorn i instrumentpanelen
58 Temperatur i grader C från sensorn i friskluftsintaget
59 Temperatur i grader C från yttertemperatursensorn
60 Temperatur i grader C från sensorn efter friskluftsfläkten
61 Mjukvaruversion (senaste)